สวิทซ์ควบคุมไฟถนน


Type A Single Pole 220 Volt. 30 Rated Amp.
ราคา 3,500.00 บาท/Set

 


Type A Single Pole 220 Volt. 35 Rated Amp.
ราคา 4,000.00 บาท/Set

 


Type A Single Pole 220 Volt. 60 Rated Amp.
ราคา 4,800.00 บาท/Set

 


Type B Single Pole220 Volt. 35 Rated Amp.
ราคา 3,000.00 บาท/Set

 


Type B Single Pole220 Volt. 60 Rated Amp.
ราคา 4,000.00 บาท/Set