สายทองแดงเปลือย / สายเดี่ยวหุ้ม / สายอลูมิเนียมหุ้ม


สายเดี่ยวหุ้ม 0.5 mm.
ราคา 1.96 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 1 mm.
ราคา 5.80 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 1.5 mm.
ราคา 7.70 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 2.5 mm.
ราคา 11.40 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 4 mm.
ราคา 17.20 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 6 mm.
ราคา 28.30 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 10 mm.
ราคา 49.30 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 16 mm.
ราคา 76.50 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 25 mm.
ราคา 120.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 35 mm.
ราคา 159.30 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 50 mm.
ราคา 229.20 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 70 mm.
ราคา 327.70 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 95 mm.
ราคา 451.50 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 120 mm.
ราคา 572.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 150 mm.
ราคา 700.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 185 mm.
ราคา 879.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 240 mm.
ราคา 1,153.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 300 mm.
ราคา 1,445.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 400 mm.
ราคา 1,850.00 บาท/เมตร

 


สายเดี่ยวหุ้ม 500 mm.
ราคา 2,395.00 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 10 mm.
ราคา 9.68 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 16 mm.
ราคา 12.32 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 25 mm.
ราคา 18.17 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 35 mm.
ราคา 23.48 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 50 mm.
ราคา 31.64 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 70 mm.
ราคา 49.66 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 95 mm.
ราคา 64.88 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 120 mm.
ราคา 79.33 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 150 mm.
ราคา 96.46 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 185 mm.
ราคา 120.06 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 240 mm.
ราคา 157.03 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 300 mm.
ราคา 192.08 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 400 mm.
ราคา 158.00 บาท/เมตร

 


สายอลูมิเนียมหุ้ม 500 mm.
ราคา 210.00 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 10 mm.
ราคา 40.95 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 16 mm.
ราคา 63.70 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 25 mm.
ราคา 87.75 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 35 mm.
ราคา 132.60 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 50 mm.
ราคา 191.10 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 70 mm.
ราคา 267.80 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 95 mm.
ราคา 370.50 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 120 mm.
ราคา 460.00 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 150 mm.
ราคา 572.00 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 185 mm.
ราคา 717.60 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 240 mm.
ราคา 936.00 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 300 mm.
ราคา 1,170.00 บาท/เมตร

 


สายทองแดงเปลือย 400 mm.
ราคา 1,501.50 บาท/เมตร