<> 

 

 
   
 

สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน ACC / ACSR = 70 – 95 / 35 – 70

ราคา 300.00 บาท/Set

ก้านสมอบกแบบห่วงสองร่อง แบบห่วงสองร่อง M. 20 x 2500 mm.

ราคา 830.00 บาท/Set
 

หัวรับแสง 180 Rated Amp.

ราคา 600.00 บาท/Set

สวิทซ์ควบคุมไฟถนน Type B Single Pole220 Volt. 60 Rated Amp.

ราคา 4,000.00 บาท/Set